“ความเสี่ยง” เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแล้ว ย่อมต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ โดยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายและภาษีด้วยเช่นกัน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถวางแผนรับมือกับมันได้ แต่หลาย ๆ คนก็มักจะทำพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้การลงทุนล้มเหลว ซึ่งเรามาดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีอะไรบ้าง

6 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้การลงทุนล้มเหลว

1. การลงทุนโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ

สำหรับข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากต้องลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย จะทำให้เสี่ยงเกิดความล้มเหลวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่าง วอเรนท์ บัฟเฟต ได้กล่าวไว้ว่า จงอย่าลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ และจงอยู่ในขอบเขตความรอบรู้ของตัวคุณ เพราะหากเราไม่เข้าใจในสิ่งไหนก็ยากที่จะลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเรามักจะพบเห็นนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ลงทุนตามผู้อื่น โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ซึ่งการลงทุนนั้นอาจไม่เหมาะกับเราก็ได้ เพราะนักลงทุนแต่ละคนย่อมมีข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับความเสี่ยง หรือเป้าหมายที่ต่างกัน ดังนั้นการลงทุนของแต่ละคนควรที่มีความรู้และความเข้าใจของการลงทุนนั้นของตัวเอง เพราะทุกการลงทุนย่อมต่างกันด้วยปัจจัยส่วนตัวของแต่ละบุคคล

การลงทุนโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ

2. มั่นใจในตัวเองมากเกินไป

การมีความมั่นใจในตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่หากอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีมากนัก ซึ่งหากเรามีความมั่นใจในตัวเองมาก ๆ จนไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการลงทุนที่ดีควรมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาด้วย

มั่นใจในตัวเองมากเกินไป

3. กล้าได้กล้าเสียมากเกินไป

การมีความกล้าได้กล้าเสียก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน แต่ก็ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังที่จะลงทุนด้วย โดยไม่ควรที่จะทุ่มเงินลงทุนไปกับการลงทุนเพียงตัวเดียว มีเงินทุนเท่าไหร่ทุ่มไปทั้งหมด โดยขาดการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสม ซึ่งการจัดสรรเงินลงทุนถือเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน เพราะเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการลงทุน หากเกิดวิกฤติกับการลงทุนนั้น ๆ ขึ้น

กล้าได้กล้าเสียมากเกินไป

4. เชื่อข่าวลือ ข่าวไม่ได้กรอง

สำหรับ ข่าวลือ เป็นที่เราควรมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะขึ้นชื่อว่าข่าวลือก็มีทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง หากเราไม่กลั่นกรองข้อมูลว่าแหล่งข่าวนั้น มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ก็จะทำให้นักลงทุนซื้อหรือขายตามข่าวลือ ซึ่งก่อนตัดสินใจก็ควรพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในข่าวลือนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงทุนนั้น ๆ

เชื่อข่าวลือ ข่าวไม่ได้กรอง

5. ไม่มีความอดทน

การมีความอดทนเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องมี เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุน โดยการลงทุนนั้นอาจต้องเจอทั้งได้กำไรและขาดทุน ซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนตลาด และนักลงทุนบางคนที่ไม่มีความอดทนก็อาจไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้ในบางช่วงเวลา ทำให้ไม่อยากลงทุนและไม่ลงทุนต่อ แต่หากเรามีความอดทนจะทำให้เข้าใจว่า การลงทุนยิ่งระยะเวลานาน ยิ่งมีโอกาสขาดทุนน้อยลง

ไม่มีความอดทน

6. ไม่ติดตามข่าวสาร

ปิดท้ายกันด้วยพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้การลงทุนล้มเหลวอย่าง การไม่ติดตามข่าวสาร ซึ่งหากไม่ติดตามข่าวสารจะเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งในการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การเมือง ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนเอง ซึ่งนักลงทุนควรติดตามข่าวสารเหล่านี้ เพื่อทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา

ไม่ติดตามข่าวสาร

นักลงทุนทุกคนย่อมหวังที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตาม ดังนั้นนักลงทุนต้องมีการวางแผนการลงทุนให้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การลงทุนของเราไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะกับ 6 พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้การลงทุนล้มเหลว ซึ่งหากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ ก็ควรที่จะรีบแก้ไขให้ทันก่อนที่การลงทุนของคุณจะล้มเหลวในอนาคต

นอกจากจะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้การลงทุนล้มเหลว ก็ยังมี ข้อผิดพลาดการเงินในแต่ละช่วงชีวิต ที่คุณควรรู้ เพื่อแก้ไขได้ทัน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย ๆ ในแต่ละช่วงวัยนั้น ๆ ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาไว้อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ผิดพลาดทั้งการเงิน และการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง

เมื่อรู้จักข้อผิดพลาดต่าง ๆ แล้ว ก็จะทำให้เรารู้จักวางแผนการเงินมากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเงินในชีวิตของเรา ซึ่งก็รวมถึงการวางแผนการเงินสำหรับการท่องเที่ยวด้วย โดยการท่องเที่ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ไปผ่อนคลาย ไปทำกิจกรรมสนุก หรือเป็นการพักผ่อน เพื่อฟื้นฟูร่างกายของเราด้วย โดยจะมี 6 แนวทางวางแผนการเงิน สำหรับไปท่องเที่ยวให้ไม่สะดุด มาเป็นตัวช่วยให้ไปท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินใด ๆ