สำคัญแค่ไหนทำไมเราต้องวางแผนการเงิน ในแต่ละวันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งด้านการเศรษฐกิจ การเงินต่าง ๆ ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่เรามีการจัดการวางแผนการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อใช้ในแต่ละเดือน วางแผนเพื่อใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต เพื่อการที่สังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่กระทบกับการเงินของเรามากนัก

การวางแผนเพื่อใช้ในแต่ละเดือน

แต่บางคนก็อาจจะยังสงสัยว่า ทำไมเราต้องวางแผนการเงิน ตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ค่อยไปคิดทีหลังก็ได้ หากคุณคิดแบบนั้นเมื่อปัญหาเข้ามาจริง ๆ คุณจะแก้ได้ยากจนอาจจะทำให้เป็นหนี้ก้อนโตได้ บทความของเราในวันนี้จึงจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่าทำไมเราต้องวางแผนการเงิน ซึ่งจะมีเหตุผลอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย dominoinfo

วางแผนการเงินคืออะไร?

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการวางแผนการเงินนั้นคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ซึ่ง สำคัญแค่ไหนทำไมเราต้องวางแผนการเงิน?การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่จะทำให้เราเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี ให้มีวินัยตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จะต้องรู้วิธีการวางแผนและจักสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจำวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุ ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถดำเนินในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างดี และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

การวางแผนการเงินนั้นคืออะไร

ทำไมเราต้องวางแผนการเงิน?

1. คนอายุยืนขึ้น

เริ่มกันที่ข้อแรกว่าทำไมเราต้องมีการวางแผนการเงิน เนื่องจากอายุขัยของเรามีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้นและการมีอายุยืนขึ้น หมายความว่า เราต้องวางแผนการเงินในจำนวนที่มากขึ้นด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้

2. โครงสร้างสังคมเปลี่ยนไป

ข้อต่อมาคือการที่สังคมมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไป เนื่องจากอดีตเป็นครอบครัวใหญ่ที่พ่อแม่มีลูกมาก เป็นสิบคน เพื่อจะได้มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าแต่ในปัจจุบันครอบครัวเป็นครอบครัวที่เล็กลง พ่อแม่มีลูก 1 – 3 คนเท่านั้น การจะคาดหวังให้ลูกมาดูแลอาจเป็นไปได้ยากดังนั้นการวางแผนการเงิน การออมเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อในอนาคตไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานหรือผู้อื่น

3.  ค่าครองชีพในอนาคตสูงขึ้น

ด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าครองชีพก็มีโอกาสสูงขึ้นได้ อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อทำให้มูลค่าเงินของเราลดลง จึงทำให้เราต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นดังนั้นการวางแผนการเงินจึงควรคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อด้วย เพราะมูลค่าเงินปัจจุบัน กับมูลค่าเงินในอนาคตไม่เท่ากันแน่นอน

4. สวัสดิการภาครัฐไม่เพียงพอ

ในด้านของสวัสดิการภาครัฐต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพหลังเกษียณ ทั้งเบี้ยยังชีพ และเงินบำนาญจากกองทุนประกันสังคมมีความไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการเงินเพิ่ม เพื่อจะสามารถมีเงินใช้จ่ายในอนาคตได้เพียงพอ

5. เกษียณอายุเร็วขึ้น

ในเรื่องของการเกษียณนั้น หากเรามีการเริ่มต้นการวางแผนการเงินได้เร็วขึ้น ก็จะมีโอกาสที่จะเกษียณอายุได้เร็วขึ้น โดยอายุน้อยก็เกษียณได้ เพื่อที่เราจะสามารถไปทำอย่างอื่นที่อยากทำมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรืออยากอยู่บ้านเฉย ๆ ก็สามารถทำได้ เนื่องจากสุขภาพทางการเงินของเรานั้นมีความมั่นคง

6. รองรับความเสี่ยงได้มากขึ้น

ในการปกป้องความมั่งคั่ง เรื่องการประกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การทำประกันภัยทรัพย์สิน เช่น บ้าน รถ การทำประกันชีวิต เพื่อความมั่นคงของครอบครัว รวมไปถึงประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ที่มีโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเราวางแผนโอนความเสี่ยงเหล่านี้ให้กับบริษัทประกัน ก็จะสามารถลดความเสียหาย ความสูญเสียทางการเงินของเราได้เป็นอย่างมาก

เป็นอย่างไรกันบ้าง ได้เห็นกันไปแล้วว่า การวางแผนการเงินนั้นมีความสำคัญอย่างไร และจะให้ประโยชน์อะไรต่อเราบ้าง ซึ่งการวางแผนการเงินนั้นจะทำให้สุขภาพทางการเงินในอนาคตของเรามีความมั่นคง ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือต่อครอบครัว ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดได้อีกด้วย ดังนั้นหากเรามีการวางแผนการเงินที่ดี เราก็จะไม่หวั่นกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอย่างแน่น